Difference between revisions of "Main Page"

From Archaic Pixels
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
 
   .fancy_table td
 
   .fancy_table td
 
{
 
{
background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARMAAABCCAYAAAB0DDJeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALEwAACxMBAJqcGAAAAAd0SU1FB9oJCQwhGwCJnXkAAADFSURBVHja7dRBDQAgDATBFgn1r7EWwEBDePCckXDJbcagu3cQVZX2gLefLFMAP4gJICaAmABiAiAmgJgAYgKICYCYAGICiAkgJgBiAogJICYAYgKICSAmgJgAiAkgJoCYAGICICaAmABiAogJgJgAYgKICYCYAGICiAkgJgBiAogJICaAmACICSAmgJgAYgIgJoCYAGICICaAmABiAogJgJgAYgKICSAmAGICiAkgJoCYAIgJICaAmACICSAmgJgAYgJwdwDKgwiEhzTtCgAAAABJRU5ErkJggg==);
+
background-color: #EEEEEE;
width:225px;
+
background-repeat: repeat-y;
+
 
   }
 
   }
  .fancy_table img
 
{
 
padding-left:6px;
 
padding-right:10px;
 
padding-top:2px;
 
padding-bottom:2px;
 
}
 
 
}}
 
}}
  
Line 37: Line 28:
 
{| class="fancy_table"
 
{| class="fancy_table"
 
|-
 
|-
| [[Image:Box_and_cdrom.png|link=HuC Setup|alt=HuC Setup]][[HuC Setup]]
+
| [[Image:Box_and_cdrom.png|link=HuC Setup|alt=HuC Setup]] || style="width:150px" | [[HuC Setup]]
| [[Image:Document_dot_c.png|link=Small C Info|alt=Small C Info]][[Small C Info]]
+
| [[Image:Document_dot_c.png|link=Small C Info|alt=Small C Info]] || style="width:150px" | [[Small C Info]]
| [[Image:Colored_blocks.png|link=Pragmas|alt=Pragmas]][[Pragmas]]
+
| [[Image:Colored_blocks.png|link=Pragmas|alt=Pragmas]] || style="width:150px" | [[Pragmas]]
| [[Image:Document_dot_h.png|link=HuC Header File|alt=HuC Header File]][[HuC Header File]]
+
| [[Image:Document_dot_h.png|link=HuC Header File|alt=HuC Header File]] || style="width:150px" | [[HuC Header File]]
| [[Image:Warning_document.png|link=Error Messages|alt=Error Messages]][[Error Messages]]
+
| [[Image:Warning_document.png|link=Error Messages|alt=Error Messages]] || style="width:150px" | [[Error Messages]]
 
|}
 
|}
  
Line 47: Line 38:
  
 
{| class="fancy_table"
 
{| class="fancy_table"
| [[Image:Search.png|link=Function Index|alt=Function Index]][[Function Index]]
+
| [[Image:Search.png|link=Function Index|alt=Function Index]] || style="width:150px" | [[Function Index]]
| [[Image:Search.png|link=Full Function List|alt=Full Function List]][[Full Function List]]
+
| [[Image:Search.png|link=Full Function List|alt=Full Function List]] || style="width:150px" | [[Full Function List]]
 
| colspan=3 style="background-image:url('')" |  
 
| colspan=3 style="background-image:url('')" |  
 
|-
 
|-
| [[Image:Video_display.png|link=Video Functions|alt=Video Functions]][[Video Functions]]
+
| [[Image:Video_display.png|link=Video Functions|alt=Video Functions]] || style="width:150px" | [[Video Functions]]
| [[Image:Art_palette.png|link=Palette Functions|alt=Palette Functions]][[Palette Functions]]
+
| [[Image:Art_palette.png|link=Palette Functions|alt=Palette Functions]] || style="width:150px" | [[Palette Functions]]
| [[Image:Font_file.png|link=Font Functions|alt=Font Functions]][[Font Functions]]
+
| [[Image:Font_file.png|link=Font Functions|alt=Font Functions]] || style="width:150px" | [[Font Functions]]
| [[Image:Typewriter.png|link=Text Output Functions|alt=Text Output Functions]][[Text Output Functions]]
+
| [[Image:Typewriter.png|link=Text Output Functions|alt=Text Output Functions]] || style="width:150px" | [[Text Output Functions]]
| [[Image:Quill.png|link=String Functions|alt=String Functions]][[String Functions]]
+
| [[Image:Quill.png|link=String Functions|alt=String Functions]] || style="width:150px" | [[String Functions]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Tiles.png|link=Tile and Map Functions|alt=Tile and Map Functions]][[Tile and Map Functions]]
+
| [[Image:Tiles.png|link=Tile and Map Functions|alt=Tile and Map Functions]] || style="width:150px" | [[Tile and Map Functions]]
| [[Image:Paint_and_brushes.png|link=Pixel Graphics Functions|alt=Pixel Graphics Functions]][[Pixel Graphics Functions]]
+
| [[Image:Paint_and_brushes.png|link=Pixel Graphics Functions|alt=Pixel Graphics Functions]] || style="width:150px" | [[Pixel Graphics Functions]]
| [[Image:Sprite.png|link=Sprite Functions|alt=Sprite Functions]][[Sprite Functions]]
+
| [[Image:Sprite.png|link=Sprite Functions|alt=Sprite Functions]] || style="width:150px" | [[Sprite Functions]]
| [[Image:Gamepad.png|link=Joypad Functions|alt=Joypad Functions]][[Joypad Functions]]
+
| [[Image:Gamepad.png|link=Joypad Functions|alt=Joypad Functions]] || style="width:150px" | [[Joypad Functions]]
| [[Image:Mouse.png|link=Mouse Functions|alt=Mouse Functions]][[Mouse Functions]]
+
| [[Image:Mouse.png|link=Mouse Functions|alt=Mouse Functions]] || style="width:150px" | [[Mouse Functions]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Microchip.png|link=Backup RAM Functions|alt=Backup RAM Functions]][[Backup RAM Functions]]
+
| [[Image:Microchip.png|link=Backup RAM Functions|alt=Backup RAM Functions]] || style="width:150px" | [[Backup RAM Functions]]
| [[Image:Data_CD.png|link=CDROM Functions|alt=CDROM Functions]][[CDROM Functions]]
+
| [[Image:Data_CD.png|link=CDROM Functions|alt=CDROM Functions]] || style="width:150px" | [[CDROM Functions]]
| [[Image:Audio_CD.png|link=ADPCM Functions|alt=ADPCM Functions]][[ADPCM Functions]]
+
| [[Image:Audio_CD.png|link=ADPCM Functions|alt=ADPCM Functions]] || style="width:150px" | [[ADPCM Functions]]
| [[Image:Capital_a.png|link=Arcade Card Functions|alt=Arcade Card Functions]][[Arcade Card Functions]]
+
| [[Image:Capital_a.png|link=Arcade Card Functions|alt=Arcade Card Functions]] || style="width:150px" | [[Arcade Card Functions]]
| [[Image:Blank_documents.png|link=Misc Functions|alt=Misc Functions]][[Misc Functions]]
+
| [[Image:Blank_documents.png|link=Misc Functions|alt=Misc Functions]] || style="width:150px" | [[Misc Functions]]
 
|}
 
|}
  
Line 74: Line 65:
  
 
{| class="fancy_table"
 
{| class="fancy_table"
| [[Image:Box_and_cdrom.png|link=PCEAS Setup|alt=PCEAS Setup]][[PCEAS Setup]]
+
| [[Image:Box_and_cdrom.png|link=PCEAS Setup|alt=PCEAS Setup]] || style="width:150px" | [[PCEAS Setup]]
| [[Image:Document_dot_asm.png|link=Operand Syntax|alt=Operand Syntax]][[Operand Syntax]]
+
| [[Image:Document_dot_asm.png|link=Operand Syntax|alt=Operand Syntax]] || style="width:150px" | [[Operand Syntax]]
| [[Image:Colored_blocks.png|link=Pragmas|alt=Pragmas]][[Pragmas]]
+
| [[Image:Colored_blocks.png|link=Pragmas|alt=Pragmas]] || style="width:150px" | [[Pragmas]]
| [[Image:Document_dot_asm.png|link=PCEAS Startup File|alt=PCEAS Startup File]][[PCEAS Startup File]]
+
| [[Image:Document_dot_asm.png|link=PCEAS Startup File|alt=PCEAS Startup File]] || style="width:150px" | [[PCEAS Startup File]]
| [[Image:Warning_document.png|link=Error Messages|alt=Error Messages]][[Error Messages]]
+
| [[Image:Warning_document.png|link=Error Messages|alt=Error Messages]] || style="width:150px" | [[Error Messages]]
 
|}
 
|}

Revision as of 13:58, 9 September 2010

MediaWiki has been successfully installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started


{{#css:

 .fancy_table
 {

border-style:hidden; }

 .fancy_table td

{ background-color: #EEEEEE;

 }

}}


Development Software

HuC Sections

HuC

HuC Setup HuC Setup File:Document dot c.png Small C Info File:Colored blocks.png Pragmas File:Document dot h.png HuC Header File File:Warning document.png Error Messages

Functions

File:Search.png Function Index File:Search.png Full Function List
File:Video display.png Video Functions File:Art palette.png Palette Functions Font Functions Font Functions Text Output Functions Text Output Functions String Functions String Functions
File:Tiles.png Tile and Map Functions File:Paint and brushes.png Pixel Graphics Functions File:Sprite.png Sprite Functions Joypad Functions Joypad Functions Mouse Functions Mouse Functions
Backup RAM Functions Backup RAM Functions CDROM Functions CDROM Functions ADPCM Functions ADPCM Functions File:Capital a.png Arcade Card Functions File:Blank documents.png Misc Functions

PCEAS Sections

PCEAS

PCEAS Setup PCEAS Setup File:Document dot asm.png Operand Syntax File:Colored blocks.png Pragmas File:Document dot asm.png PCEAS Startup File File:Warning document.png Error Messages